Termeni şi condiții

Regulament:

1. Programul de operare al Clubului, Vacanţe şi Facilităţi i.

Paradisul Verde Sport & Spa

Program de funcţionare:
Luni- Vineri: 06:00 – 22:00.;
Sâmbătă şi Duminică: 08:00 – 21:00.

Paradisul Verde Sport & Spa îşi rezervă dreptul de a modifica orele şi zilele de funcţionare, precum şi de a modifica orele de funcţionare pentru facilităţi.

 • Paradisul Verde Sport & Spa isi rezerva dreptul de a modifica pretul abonamentelor.
 • Paradisul Verde Sport & Spa va fi închis în zilele de sărbătoare legală din timpul anului şi îşi rezervă dreptul de a nu funcţiona în timpul altor sărbători, la discreţia sa. În plus, în timpul unor sărbători speciale sau publice, se poate aplica program special de funcţionare.
 • Paradisul Verde Sport & Spa îşi rezervă dreptul de a închide una sau toate facilităţile o săptămână pe an, în scopul de a construi, decora, repara sau menţine facilităţile, după cum va considera necesar.
 • Paradisul Verde Sport & Spa îşi rezervă dreptul de a modifica facilităţile atunci când va considera necesar, precum şi de a elimina sau adăuga unele facilităţi şi servicii.
 • Paradisul Verde Sport & Spa îşi poate rezerva dreptul de a utiliza facilităţile pentru evenimente speciale. În astfel de situaţii, Membrii vor fi anunţaţi în prealabil.
 • Accesul în zonele de exerciţii nu va mai fi permis cu 30 de minute înaintea orei de închidere a Clubului.
 • Membrii şi Vizitatorii trebuie să fie gata să părăsească Paradisul Verde Sport & Spa înainte de ora închiderii.

Membrii:

 • Persoana care doreşte să devină membru trebuie să aibă minim 17 ani. Minorii de 7 şi 14 ani ai căror părinţi sau tutori sunt Membri ai Clubului, pot fi acceptaţi numai dacă părintele sau turorele semnează formularul de asumare a responsabilităţii. Părinţii sau tutorii nu pot părăsi Clubul înaintea minorilor de 7-14 ani şi sunt responsabili de siguranţa, comportamentul şi acţiunile lor în incinta Clubului.
 • Acceptarea unei aplicaţii de membru este la absoluta discreţie a Clubului.
 • Detalii legate de diferitele categorii de abonament şi taxele aplicabile sunt disponibile la Recepţia Clubului.
 • Un Abonament Individual este valabil pentru o singură persoană.
 • Un abonament de Familie este pentru soţul/soţia sau copiii unui membru al Clubului. La cerere trebuie prezentate, documente care să ateste calitatea de soţ sau tutore.
 • Paradisul Verde Sport & Spa poate cere dovezi rezonabile ale angajării în aceeaşi firmă înainte de acceptarea în calitate de Membru Corporate.
 • Student Membership sunt disponibile pentru studenţi. Paradisul Verde Sport & Spa îşi rezervă dreptul de a solicita prezentarea unor dovezi rezonabile a calităţii de student.
 • Informaţiile frauduloase sau incorecte furnizate pentru a obţine un abonament redus vor duce la anularea tuturor drepturilor de membru şi va permite luarea de oricăror alte măsuri considerate necesare de către Paradisul Verde Sport & Spa.
 • Abonamentele la Paradisul Verde Sport & Spa sunt personale şi nu pot fi cedate, împrumutate sau înstrăinate.
 • Paradisul Verde Sport & Spa îşi rezervă dreptul de a introduce noi tipuri de abonamente, cu sau fără reduceri, la discreţia sa şi fără un anunţ prealabil. De asemenea, Paradisul Verde Sport & Spa îşi rezervă dreptul de a modifica tipurile de abonamente existente.

3. Abonamente pentru Membri

 • Toţi aplicanţii noi trebuie să facă o plată integrală constând în taxa corespunzătoare abonamentelor aplicabile, la momentul acceptării ca Membru al Paradisul Verde Sport & Spa.

4. Cardul de Membru

 • În 5 zile lucrătoare de la înregistrare, fiecare Membru va primi un card personalizat. Vizitatorii nu vor primi card de membru, cu excepţia cazului în care Paradisul Verde Sport & Spa decide altfel.
 • Membrul nu îşi va împrumuta cardul de Membru şi nu va permite să fie utilizat de altcineva decât Membrul posesor.
 • Cardul de Membru trebuie înmânat la recepția Clubului la intrare, urmând să fie restituit membrului la ieşirea din Club.
 • Tuturor Membrilor trebuie să li se facă o fotografie pentru sistemul electronic de evidenţă.
 • Accesul în Club fără cardul de membru este strict interzis.
 • Dacă un Card de Membru este pierdut sau stricat, eliberarea unui nou card se va face numai după achitarea unei taxe în valoare de 20 EURO.

5. Suspendarea Abonamentului

 • Membrii au dreptul să îşi suspende abonamentul pentru o lună calendaristică, in baza unui abonament anual. Membrii care doresc să îşi suspende abonamentul vor completa formularul corespunzător disponibil la Recepţia Clubului.
 • Perioada de suspendare a abonamentului va fi adăugată la sfarsitul perioadei pentru care este valabil abonamentul.
 • Membrii care şi-au suspendat abonamentul nu îl pot folosi în perioada respectivă în incinta Clubului
 • Toate cererile privind suspendarea abonamentului vor fi aduse la cunoştinţa conducerii Paradisul Verde Sport & Spa cu cel puţin zece zile înainte de începerea lunii/lunilor calendaristice pentru care se solicită suspendarea. Aprobarea acestor cereri rămâne la discreţia Paradisul Verde Sport & Spa.

6. Transferul Abonamentului

 • Membrii Corporate îşi pot transfera abonamentul în cadrul aceleiaşi firme, gratuit, o singură dată. Pentru orice alt transfer al abonamentului, se va plăti o Taxă de Transfer Corporate, care va fi egală cu jumătate din taxa de înscriere în cadrul Paradisul Verde Sport & Spa valabilă la data transferului.
  Membrii Corporate care doresc să transfere abonamentul trebuie să completeze formularul corespunzător de la Recepţie.
 • Toţi ceilalţi Membri (cu excepţia celor Corporate) îşi pot transfera abonamentul gratuit o singură dată în cadrul perioadei de valabilitate a acestuia. Membrii care doresc să îşi transfere abonamentul vor înștiința Recepţia urmând să se semneze un Contract cu noul Utilizator.
 • Paradisul Verde Sport & Spa îşi rezervă dreptul să aprobe sau să respingă transferul de abonament pentru Membrii Corporate sau pentru toţi ceilalţi Membri.

7. Încetarea Abonamentului

 • În situaţia în care un Membru sau un Client încalcă Termenii şi Regulile Paradisul Verde Sport & Spa, sau Regulamentului Clubului Afisat pentru fiecare zonă de activitate (Aerobic, Cycling, Fitness, Jacuzzi, Pool Area, Sauna, Vestiar, Terasă, Bistro, Piscină Exterioară, Curte și toate zonele de circulație), Managementul Paradisul Verde Sport & Spa poate decide anularea abonamentului oricărui Membru, fără preaviz şi cu efect imediat, şi fără returnarea sumelor achitate în avans aferente perioadei de timp rămase până la data expirării abonamentului.
 • Un Membru nu poate renunța la Abonamentul achitat deja și nu poate Beneficia de restituirea sumelor de bani achitate pe toată perioada valabilității Abonamentului.

8. Invitaţii Membrilor

 • Membrii pot veni însoţiţi, în calitate de Invitat, de vizitatori cu vârsta peste 18 ani, cu achitarea unei taxe pentru invitaţi ce va fi comunicată de către Recepția Clubului. Membrii nu pot părăsi Clubul înaintea invitaţilor lor şi sunt responsabili pentru comportamentul acţiunile acestora întreprinse în incinta Clubului. Nici un Membru nu are dreptul să aducă în incinta Clubului, în calitate de Invitat, o persoană care a fost respinsă din calitatea de Membru sau căreia i-a fost anulat abonamentul.
 • Membrii trebuie să se asigure de faptul că Invitaţii lor plătesc taxa corespunzătoare la Recepţia Clubului, pentru a le fi validat Permisul de Invitat. În eventualitatea oricăror neînţelegeri, Membrii sunt rugaţi să contacteze managementul Paradisul Verde Sport & Spa pentru explicaţii suplimentare.
 • Toţi Invitaţii trebuie să lase la Recepţie un act de identitate cu fotografie. Acesta le va fi restituit la plecare.
 • Invitaţii trebuie să respecte Termenii şi Regulile Paradisul Verde Sport & Spa . v. Acceptarea unui Invitat este la discreţia absolută a Clubului.

9. Proprietatea Personală

 • Conducerea Paradisul Verde Sport & Spa va face tot ceea ce este posibil pentru a asigura o cât mai bună desfăşurare a activităţilor în incinta Clubului, astfel încât Membrii săi să se poată folosi pe deplin de toate facilităţile oferite de acesta. Cu toate acestea Paradisul Verde Sport & Spa nu îşi va asuma responsabilitatea pentru pierderea sau distrugerea unui bun aflat în proprietatea unui Membru sau a unui Vizitator, chiar dacă evenimentele menţionate au avut loc în incinta Clubului. 10. Ţinută şi Conduită
 • Membrii şi Vizitatorii sunt obligaţi să poarte în incinta Clubului o ţinută decentă şi curată, corespunzătoare activităţilor sportive desfăşurate, inclusiv dar fără a se limita la îmbrăcăminte şi încălţăminte sport. Purtarea tricoului în zonele publice este obligatorie. De asemenea, în zonele ude din incinta Clubului se vor purta în mod obligatoriu papuci corespunzători. ii. Hainele de stradă nu vor fi premise în spaţiile destinate activităţilor sportive din incinta Clubului.
 • Membrii şi Vizitatorii sunt rugaţi să contacteze managementul Clubului pentru a obţine informaţii legate de ţinuta corespunzătoare. Paradisul Verde Sport & Spa îşi rezervă dreptul de a refuza accesul în incinta Clubului sau a unor anumite spaţii din incinta Clubului, a persoanelor cu o ţinută necorespunzătoare.
 • Membrii si Vizitatorii au obligaţia de a avea o conduită decentă şi civilizată faţă de alţi Membri, Wellness Club rezervându-şi dreptul de a refuza accesul sau de a evacua din incinta Clubului orice persoană care nu respectă 8 această obligaţie sau manifestă un comportament de natură să perturbeze liniştea şi activitatea altor Membri, Vizitatorii sau a personalului.
 • Fumatul în incinta Paradisul Verde Sport & Spa este strict interzis (inclusiv tigara electronica), cu exceptia zonei exterioare a cafenelei.
 • Utilizarea telefoanelor celulare este interzisă. Acestea pot fi folosite doar în zona Wellness Café.
 • Deteriorarea echipamentelor aflate în proprietatea Paradisul Verde Sport & Spa nu va fi tolerată.
 • Paradisul Verde Sport & Spa este îndreptăţită să soicite repararea întregului prejudiciu suferit prin deteriorarea bunurilor aflate în proprietatea sa de către Membrii clubului sau Invitaţi.
 • Consumul de băuturi alcoolice, droguri sau stupefiante în incinta Paradisul Verde Sport & Spa este strict interzis.
 • Este interzis accesul în spaţiile destinate activităţilor sportive cu mâncare sau băuturi, cu excepţia apei sau a bauturilor destinate activitatilor sportive, care trebuie ţinute într-un recipient închis. Membrii şi Vizitatorii Clubului pot utiliza serviciile oferite de Wellness Café pentru a consuma băuturi, cocktail-uri şi mâncare.
 • Membrii şi Invitaţii Paradisul Verde Sport & Spa vor comunica conducerii Clubului plângerile cu privire la serviciile oferite, fie verbal, fie în scris prin intermediul căsuţelor pentru reclamaţii.

11. Zona de antrenamente Cardio si de Forţă (Wellness Area)

 • La înregistrare, fiecare Membru va discuta cu unul din Consultanţii Clubului, pentru a i se putea crea o fişă personală de exerciţii.
 • Membrilor şi Vizitatorilor Paradisul Verde Sport & Spa li se recomandă să ceară instrucţiuni înainte de a utiliza echipamentul din Club.
 • Membrii şi Vizitatorii Paradisul Verde Sport & Spa sunt obligaţi să poarte echipament şi încălţăminte de sport curate în cadrul Zonei WELLNESS.
 • Toţi utilizatorii aparatelor sunt rugaţi să aibă grijă de echipamente după terminarea exerciţiilor. Solicităm ca toţi Membrii şi Vizitatorii să folosească un prosop de hartie si solutie dezinfectanta pentru a şterge aparatele după utilizare.
 • La finalizarea exerciţiilor, vă rugăm să returnaţi tot echipamentul de lucru în locurile corespunzătoare.
 • Vă rugăm nu ocupaţi mai multe echipamente cu mai multe seturi de exerciţii pentru a permite şi altor Membri şi Vizitatori să utilizeze aparatele.
 • Nu blocaţi aparatele multifuncţionale cu multe seturi de exerciţii dacă şi alţii doresc să îl utilizeze.
 • Membrii şi Vizitatorii trebuie să respecte limitele de timp stabilite pentru utilizarea aparatelor de forţă şi cardio.
 • Consultarea unor antrenori din afara Clubului nu este permisă. Toate antrenamentele personale şi instrucţiunile necesare vor fi efectuate numai de către personalul Paradisul Verde Sport & Spa.
 • Echipamente şi alte lucruri personale nu sunt premise în Zona Wellness. Membrii şi Vizitatorii sunt rugaţi să lase aceste obiecte la vestiare (ex. Geantă de sport, echipamente atletice, poşete, etc.)
 • Halterele şi greutăţile nu pot fi folosite pe echipamentul cardiovascular.
 • Când ridicaţi greutăţi mari, solicitaţi ajutorul personalului Paradisul Verde Sport & Spa.
 • Nu scăpaţi sau aruncaţi greutăţi.
 • Utilizarea cretei nu este permisă.
 • Membrii şi Vizitatorii nu au voie să utilizeze Zona Wellness dacă se află sub influenţa alcoolului, drogurilor sau medicamentelor. Membrii şi Vizitatorii cu probleme cardiace, care suferă de hipo sau hipertensiune arterială, diabet, persoanele însărcinate sau care se află sub un tratament medicamentos vor consulta în prealabil medicul cu privire la exerciţiile pe care le pot efectua.

12. Şedinţele de Studio

 • Şedinţele de studio vor fi programate de către Paradisul Verde Sport & Spa, ținând cont și de sugestiile Membrilor.
 • Orele vor fi susţinute în conformitate cu programul afişat , acesta fiind disponibil şi pe site-ul Paradisul Verde Sport & Spa.
 • Paradisul Verde Sport & Spa îşi rezervă dreptul de a modifica în orice moment programul şedinţelor sau modalitatea de desfăşurare a acestora prin anularea sau suplimentarea numărului de şedinţe, modificarea duratei acestora sau înlocuirea Consultanţilor de Studio.
 • În cazul în care, în opinia Consultantului de Studio, şedinţa este supraaglomerată, acesta va putea refuza accesul altor persoane în sala de şedinţă.
 • Nimeni nu va fi admis în sală la mai mult de 5 minute după începerea programului.
 • Vă rugăm să nu intraţi în sală înainte ca şedinţa anterioară să fie încheiată.
 • Vă rugăm să urmaţi instrucţiunile Consultantului de Studio. viii. Conversaţiile trebuie susţinute la minim.
 • În cazul în care potrivit specificului unor şedinţe nu se va purta încălţăminte, participanţii sunt obligaţi să poarte şosete în timpul şedinţelor.
 • Rezervarea de locuri nu este permisă, cu exceptia claselor de spinning.
 • Membrii şi Vizitatorii nu pot folosi echipamente stereo.
 • Adresăm rugămintea Membrilor şi Vizitatorilor să nu folosească un parfum puternic în timpul activităţilor de grup.
 • Un Consultant de Studio are dreptul să solicite oricărui Membru sau Vizitator să părăsească şedinţa, dacă aceştia deranjează sau pun în pericol siguranţa celorlaţi participanţi.
 • Bicicletele pentru Spinning vor fi folosite doar pentru şedinţele programate.
 • Paradisul Verde Sport & Spa îşi rezervă dreptul de solicita plata unor taxe adiţionale pentru cursuri şi activităţi nou lansate.

13. Vestiarele

 • Fiecare Membru şi Vizitator va primi de la Recepţie, gratuit, un prosoape, pe care îl va returna la plecare. Membrii şi/sau Vizitatorii care nu returnează prosoapele vor achita o taxă de 10 EURO. Pentru alte tipuri de prosoape/halate care se închiriază, în cazul nereturnării acestora, Membrii şi/sau Vizitatorii vor achita o taxă de 30 EURO.
 • La intrarea în Paradisul Verde Sport & Spa Membrii şi Vizitatorii vor primi o bratara de acces, care va fi returnată la Recepţie la plecare. Membrii şi Vizitatorii care nu returnează bratara de acces vor achita o taxă de 50 EURO.
 • Membrii şi Vizitatorii sunt rugaţi să-şi încuie toate obiectele şi lucrurile personale în dulapurile din vestiare pe toată perioada utilizării facilităţilor Clubului. Paradisul Verde Sport & Spa nu garantează că utilizarea unui dulap din vestiar va asigura deplina siguranţă a lucrurilor personale.
 • Dulapurile vor fi folosite numai pe perioada în care un Membru sau un Vizitator se află în incinta Clubului, pentru păstrarea hainelor şi a obiectelor personale. Paradisul Verde Sport & Spa îşi rezervă dreptul de a deschide dulapurile, prin forţă dacă este necesar, dacă are suficiente motive pentru a suspecta că respectivul dulap este folosit penru alt scop decât cel menţionat mai sus. Este interzisă lăsarea obiectelor personale peste noapte în dulapurile din incinta Clubului, în caz contrar Paradisul Verde Sport & Spa rezervându-şi dreptul de le deschide în vederea verificării conţinutului dulapului şi recuperării bunurilor aflate în proprietatea sa, ridicând în acelaşi timp orice alt obiect găsit în interiorul dulapului.
 • Obiectele pierdute sau găsite se vor afla la Recepţie. vi. Obiectele ce nu vor fi revendicate în termen 30 de zile de la găsirea acestora vor fi donate în scopuri caritabile.

14. Sauna, Baia de aburi & Jacuzzi

 • Membrii şi Vizitatorii vor putea utiliza sauna, baia de aburi şi jacuzzi-ul, gratuit şi fără o programare anterioară.
 • Costumul de baie este obligatoriu în cazul utilizării facilităţilor menţionate mai sus.
 • Accesul în saună, jacuzzi sau baia de aburi este permis numai după efectuarea unui duş.
 • În timpul utilizării acestor facilităţi, Membrii şi Vizitatorii sunt rugaţi să urmeze regulile prevăzute pentru fiecare facilitate în parte.
 • Bărbieritul nu este permis în nici una din aceste facilităţi.
 • Nu este permisă introducerea capului în apa din jacuzzi.
 • Membrii şi Vizitatorii nu vor utiliza aceste facilităţi dacă se află sub influenţa alcoolului, drogurilor sau a stupefiantelor. Membrii şi Vizitatorii care suferă de boli cardiace, hipo sau hipertensiune arterială, diabet, persoanele însărcinate sau cere se află sub un tratament medicamentos vor consulta medicul înainte de a utiliza aceste facilităţi.

15. Zona Wellness Spa

 • Lista tarifelor pentru Wellness Spa Area, inclusiv dar fără a se limita la diferite tipuri de tratament facial şi corporal, va fi disponibilă atât la Recepţie cât şi pe site-ul Clubului.
 • Vor avea acces la Wellness Spa Area Vizitatorii şi Membrii Clubului.
 • Membrii şi Vizitatorii care doresc să beneficieze de un tratament facial sau corporal sau de o şedinţă la solar, vor face o programare la Recepţie cu cel puţin 24 de ore înainte.

16. Zona Wellness Cafe

 • Membrii și Vizitatorii vor putea utiliza serviciile oferite de Zona Wellness Cafe.
 • Paradisul Verde Sport & Spa îşi rezervă dreptul de a schimba meniul şi produsele disponibile la Wellness Cafe ori de câte ori va considera necesar, eliminând o parte din produse sau adaugând altele noi.

17. Aparatura foto şi video

 • Este interzisă introducerea aparatelor de luat vederi sau a camerelor de filmat precum şi efectuarea operaţunilor de fotografiere sau filmare în incinta Clubului fără acordul scris prealabil al conducerii Paradisul Verde Sport & Spa.

18. Plata

 • Datoriile lunare sunt debitate în fiecare lună de pe cardul de credit al Membrilor printr-un sistem electronic de transfer de fonduri sau se platesc la înregistrare.
 • Toate celelalte taxe vor fi achitate la intrarea în Paradisul Verde Sport & Spa.
 • Paradisul Verde Sport & Spa îşi rezervă dreptul de denuntare a clienţilor rău platnici pentru a fi acţionaţi in instanţă.

19. Notificări

 • Vă rugăm să informaţi Recepţia Paradisul Verde Sport & Spa despre orice schimbări de adresă. Orice notificare din partea Clubului va fi considerată transmisă în cazul expedierii acesteia la adresa menţionată în aplicaţia de Membru sau la noua adresa comunicată printr-o notificare scrisă adresată conducerii Clubului. Notificările adresate Paradisul Verde Sport & Spa vor fi considerate primite numai în momentul primirii acestora de către conducerea Clubului.
 • Membrii şi Vizitatori nu au dreptul să expună orice fel de materiale publicitare despre Club sau în incinta acestuia.

20. Anularea Rezervărilor

 • Anularea programărilor se va face cu cel puţin 24 de ore înainte. Membrii sau Vizitatorii care nu se prezintă la programările făcute şi nici nu le anulează în condiţiile de mai sus, vor avea o perioada determinata de restrictie in accesarea claselor de grup.

21. Diverse

 • Membrii şi Vizitatorii garantează că se află într-o condiţie medicală bună şi sunt capabili de a efectua exerciţii fizice active sau pasive şi că aceste exerciţii nu vor fi nocive pentru sănătatea, siguranţa, comfortul sau condiţia lor fizică.
 • Paradisul Verde Sport & Spa nu este responsabil pentru orice accidentare cauzată de folosirea necorespunzătoare a echipamentelor şi aparatelor sau care se datorează condiţiei fizice a Membrilor sau Vizitatorilor.
 • Conducerea Paradisul Verde Sport & Spa îşi rezervă dreptul de a primi sau de a exclude din membrii Clubului sau a evacua din incinta acestuia orice persoană care manifestă un comportament de natură să aducă prejudicii reputaţiei Clubului sau intereselor membrilor săi.
 • În cazul culpei vreunui Membru Clubul poate dezvălui informaţiile confidenţiale conţinute în aplicaţia de membru organului de jurisdicţie care soluţionează cauza.
 • Orice Membru sau Vizitator este obligat să repare întreg prejudiciul cauzat, prin fapta sa, Clubului sau personalului acestuia.
 • Înregistrarea la intrarea şi la ieşirea din incinta Clubului este obligatorie pentru toţi Membrii şi Vizitatorii acestuia. Aceste proceduri se vor desfasura la Recepţia Clubului.
 • Nu este permisă utilizare ieşirii de urgenţă şi a echipamentelor pentru incendiu pentru alte motive decât cele de siguranţă, în caz contrar se va plăti o amendă de 200 EURO.
 • Membrii şi Vizitatorii nu au dreptul să aducă animale în incinta Clubului.
 • Membrii nu au dreptul să angajeze serviciile personalului Clubului în afara acestuia fără acordul prealabil al conducerii Clubului.
 • Prevederile menţionate mai sus nu constituie o enumerare exhaustivă a termenilor şi regulilor Clubului, acestea putând fi modificate sau completate cu alte prevederi prin afişarea acestora în incinta Clbului.
 • Membrii şi Vizitatorii Paradisul Verde Sport & Spa sunt de acord să respecte Termenii şi Regulile aplicabile în prezent sau care vor fi aplicabile în viitor, fără a se reţine în sarcina Clubului obligaţia notificării lor prealable. Nerespectarea acestora atrage după sine anularea abonamentului.
 • Membrilor şi vizitatorilor le sunt garantate dreptul de acces, opoziţie şi intervenţie, precum şi celelalte drepturi prevăzute de legislația în vigoare privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.